Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.. Możesz określić warunki przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Utrudnienia w Systemie Monitorowania Kształcenia przy składaniu wniosków o akredytację – pismo Prezesa NRL do Ministra Zdrowia


7 listopada 2017 r. Prezes Naczelnej Rady Lekrskiej Maciej Hamankiewicz skierował do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła pismo dotyczące problemów, z którymi zmagają się podmioty lecznicze przy próbie złożenia w systemie SMK wniosku o akredytację szkolenia specjalizacyjnego. Prezes NRL pisze:

"W trosce o zapewnienie możliwości odbywania specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów po raz kolejny zgłaszam, że system SMK służący do składania przez podmioty lecznicze wniosków o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego jest wadliwy w stopniu, który nie pozwala na skuteczne złożenie wniosków. Problem ten sygnalizowałem Panu Ministrowi już dwukrotnie (pisma znak: NRL/ZRP/MK/617-1/1575/2017 z dnia 8 września 2017 r. i znak: NRL/ZRP/MK/617-2/1663/2017 z dnia 22 września 2017 r.), niestety pisma te do dnia dzisiejszego pozostały bez odpowiedzi. Brak możliwości złożenia wniosku o akredytację miejsc szkoleniowych jest w naszej ocenie bardzo istotnym problemem dla wielu lekarzy zamierzających odbywać specjalizację, dlatego bardzo dziwi milczenie Ministerstwa Zdrowia i brak odpowiedzi wskazującej na przyjęcie konkretnych rozwiązań.

Mając na uwadze upływające terminy składania wniosków o akredytację jeszcze raz alarmuję, że konieczne jest podjęcie przez Ministerstwo Zdrowia pilnych działań, które umożliwią złożenie wniosków. Wskazuję jednocześnie, że w tej sytuacji należy zaniechać prób doraźnego naprawiania systemu SMK, który w tej dziedzinie zdążył już udowodnić swoją aktualną nieprzydatność i niefunkcjonalność. Jedynym właściwym rozwiązaniem jest wydanie zgody na złożenie wniosków o akredytację w wersji papierowej.

Jako samorząd lekarski oczekujemy, że przestanie się eksperymentować z wdrażaniem nowych, niezweryfikowanych systemów elektronicznych kosztem młodych lekarzy. Liczba nieudanych prób poprawienia systemu SMK w zakresie akredytacji miejsc specjalizacyjnych dowodzi, że system ten jest obecnie niezdatny do prawidłowej pracy przy przyjmowaniu wniosków o akredytację miejsc specjalizacyjnych. Podmioty lecznicze sygnalizują, że poświęciły już zdecydowanie za dużo czasu na próby złożenia wniosków przez wadliwe działający SMK. Nie może być tak, że mimo wielu dni pracy i zaangażowania informatyków, złożenie wniosku przez podmiot leczniczy jest nadal niemożliwe. Wymaganie w tej sytuacji ponawiania prób składania wniosku poprzez system SMK ociera się o granice urzędniczego absurdu. W tej sprawie biurokracja i formalizm podejścia niczemu nie służy, a jednocześnie jawnie zagraża interesom wielu młodych lekarzy chcących podnosić swoje kwalifikacje.

Przypominając, że w naszym kraju brakuje lekarzy specjalistów, uważam, że trzeba raczej pilnie likwidować bariery dostępu do szkolenia specjalizacyjnego, a nie tworzyć nowe. Mając to na uwadze zwracam się Pana Ministra o podjęcie zdecydowanych - a nawet nadzwyczajnych - działań w celu niezwłocznego umożliwienia złożenia zainteresowanym podmiotom wniosków o akredytację miejsc specjalizacyjnych.

Mam nadzieję, że nie ziszczą się obawy niektórych młodych lekarzy, że w najbliższym postępowaniu kwalifikacyjnym liczba miejsc specjalizacyjnych będzie mniejsza niż potencjał jednostek gotowych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. Trudno bowiem o bardziej absurdalny powód niewykorzystania miejsc specjalizacyjnych niż to, że elektroniczny system, który ma przyjmować wnioski o akredytację, nie działa prawidłowo".

źródło