Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.. Możesz określić warunki przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Stanowiska Prezydium NRL podjęte 29 grudnia 2017 r.


29 grudnia 2017 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyjęło dwa stanowiska:
- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów;
- w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.

STANOWISKO Nr 82/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów, przekazanym przy piśmie Pana Piotra Gryzy – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., znak: FZP.50.6.2017.AW zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego rozporządzenia:
1) proponuje się zastąpienie terminu „usługobiorca, użytym w § 5 pkt 1 i 2 projektu rozporządzenia, terminem „pacjent”,
2) użyte w § 5 pkt 2 lit. b) projektu określenie „data przyjęcia i wypisu z podmiotu leczniczego (ambulatorium, szpital)” nie jest zrozumiałe, gdyż data przyjęcia i wypisu w przypadku wizyty ambulatoryjnej pokrywa się. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej proponuje przeredagowanie tego zapisu w następujący sposób: „b) data przyjęcia i wypisu z podmiotu leczniczego albo data wizyty ambulatoryjnej”,
3) w treści § 5 pkt 2 lit. l) proponuje się zastąpienie określenia „data przerzutu” określeniem „data rozpoznania przerzutu”,
4) Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca ponadto uwagę, iż część wymaganych danych jest określona opisowo i bez wzoru karty trudno jest ocenić, czy będą wpisywane w formie wolnotekstowej, czy jako listy do wyboru.

STANOWISKO Nr 83/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, przekazanym przy piśmie pana Pawła Gruzy – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 18 grudnia 2017 r., znak: PT7.8100.5.2017.JDI.570, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu ustawy:
Zastrzeżenia budzi fakt, że projektowana zmiana będzie nakładała - począwszy od roku 2020 - na lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej obowiązek ewidencjonowania sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy pomocy kas rejestrujących „online”.
W konsekwencji na lekarzy i lekarzy dentystów zostaną nałożone dodatkowe obowiązki związane z wymianą obecnych kas fiskalnych oraz ponoszeniem kosztów dostępu do systemu transmisji danych. Objęcie wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących działalność leczniczą niezależnie od wysokości osiąganego przychodu z tytułu prowadzonej działalności bezwzględnym obowiązkiem wymiany obecnych kas rejestrujących na kasy rejestrujące online może doprowadzić do sytuacji, w której koszt wymiany kasy i jej utrzymania stanie się nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do przychodu, jaki osiąga praktyka lekarska.

źródło